Kirjoita sisältö tänne
Psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtava koulutusohjelma järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa sisältäen 2-3 lähijaksoa lukukaudessa. Lähiopetus toteutuu Helsingissä ja pienryhmäopetusta voidaan järjestää useammalla paikkakunnalla ja osittain etäopetuksena. Koulutus pyritään järjestämään osallistujille taloudellisesti edullisella tavalla ja se on tällä hetkellä edullisin opintopolku psykoterapeutin ammattiin,

 Kognitiiviset psykoterapiat ovat emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ja sairauksien hoitoon kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja, joiden tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on runsaasti tieteelliseen dokumentaatioon perustuvaa näyttöä. Kognitiiviset terapiat ovat kaikkein kysytympiä ja eniten suositeltuja psykoterapian muotoja myös Suomessa.  Kognitiivinen psykoterapia mainitaan useiden mielenterveyden häiriöiden hoitovaihtoehtona käypä hoito -suosituksissa.

Kognitiivisen terapian uusimmille sovelluksille on ominaista, että ne hyödyntävät useita hoidollisia elementtejä, kuten tunnesuuntautuneita ja kokemuksellisia työtapoja, kognitiivisten ja metakognitiivisten prosessien käsittelyä, käyttäytymisterapeuttisia interventioita ja hoitosuhteen käyttöä muutoksen välineenä. Integratiivista kognitiivista terapiaa voi soveltaa yksilö- ja ryhmämuodossa sekä pariterapiana, sekä ajallisesti rajattuina hoitointervalleina että pitkäjänteisenä kuntoutusterapiana.

Koulutusohjelman pohjalta osallistuja saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.

Lisätiedot: vastuukouluttaja Juhani Laaksolta, juhafinn@gmail.com tai 0400-824 156 sekä kurssisihteeri Kirsi Salopäältä, integrum@netti.fi tai 02-2516 596.

Pyydä hakuohjeet ja tarkempi ohjelma sähköpostilla: integrum@netti.fi.
Seuraa meitä myös FACEBOOKISSA ja käy tykkämässä!