Kirjoita sisältö tänne

Psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtava koulutusohjelma soveltuvan pohjakoulutuksen, työkokemuksen ja henkilökohtaisen soveltuvuuden omaaville järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Koulutusohjelma alkaa tarveharkintaisesti noin 2 vuoden välein. Edelliset kurssit ovat alkaneet vuosina 2013, 2015, 2018 ja 2020.  Vuonna 2024 alkavan kurssin hakuaika on helmikuussa 2024.

Kognitiiviset psykoterapiat ovat emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ja sairauksien hoitoon kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja, joiden tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on runsaasti tieteelliseen dokumentaatioon perustuvaa näyttöä. Kognitiiviset terapiat ovat kaikkein kysytympiä ja eniten suositeltuja psykoterapian muotoja myös Suomessa.  Kognitiivinen psykoterapia mainitaan useiden mielenterveyden häiriöiden hoitovaihtoehtona käypä hoito -suosituksissa.

Kognitiivisen terapian uusimmille sovelluksille on ominaista, että ne hyödyntävät useita hoidollisia elementtejä, kuten tunnesuuntautuneita ja kokemuksellisia työtapoja, kognitiivisten ja metakognitiivisten prosessien käsittelyä, käyttäytymisterapeuttisia interventioita ja hoitosuhteen käyttöä muutoksen välineenä. Integratiivista kognitiivista terapiaa voi soveltaa yksilö- ja ryhmämuodossa sekä pariterapiana, sekä ajallisesti rajattuina hoitointervalleina että pitkäjänteisenä kuntoutusterapiana.

Lisätiedot: vastuukouluttaja Juhani Laaksolta, juhafinn@gmail.com tai 0400-824 156 sekä kurssisihteeri Kirsi Salopäältä, integrum@netti.fi tai 02-2516 596