Klinikkapalvelut

Klinikka- ja konsultaatiopalvelut

Tarjoamme korkeaan ammatilliseen osaamiseen perustuvia psykoterapian palveluja omakustanteisesti, KELAn ja vakuutuslaitosten tukemana sekä ostopalveluna.

Ammattihenkilöille tarjoamme työnohjaus- ja konsultaatiopalveluja, jotka voidaan toteuttaa yksilö- tai pienryhmämuodossa klinikallamme, toimipaikallanne tai suojatussa etäyhteydessä.

VKT-säätiön alaisuudessa toimiva  Poliklinikka Integrum on yksityishenkilöiden ja perheiden kokonaisvaltaiseen hoitoon erikoistunut vastaanotto.

Erikoislääkärit, psykologit ja psykoterapeutit tutkivat ja hoitavat ajankohtaisia elämänkriisejä, stressi- ja uupumistilanteita, pelko- ja paniikkihäiriötä, unihäiriöitä, masennustiloja ja muita tunne-elämän ja sopeutumisen ongelmia.

Poliklinikalla toimivilla psykoterapeuteilla on ammattikoulutuksensa lisäksi virallisesti hyväksytty erityistason tai vaativan erityistason terapeuttikoulutus. Integrum järjestää myös psykoterapian ammatti- ja täydennyskoulutusta ammattihenkilöille (katso koulutuksista tästä).

AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT p. (02) 2516 596 tai sähköpostilla: integrum@netti.fi.

Hoitomuodot

Integrumissa käytetään kognitiivisia ja integratiivisia psykoterapian muotoja, joiden tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on dokumentoitua tutkimusnäyttöä. Psykoterapioihin voi saada KELAn kuntoutustuen. Psykoterapiat voivat olla eri mittaisia hoitojaksoja.

  • Lyhytterapioiksi kutsutaan yhden tai useamman kohdeongelman tavoitteelliseen ratkaisemiseen tähtäävää hoitojaksoa, joka on toteutettavissa alle 20 hoitokerran tai muutaman kuukauden sisällä.
  • Intervalliterapia tarkoittaa yksilöllisesti suunniteltua ja yhdestä tai useammasta hoitojaksosta koostuvaa ja portaittaisesti etenevää hoito-ohjelmaa, joka pyrkii parhaaseen mahdolliseen tulokseen.
  • Kognitiivinen psykoterapia on lääketieteen piiriin kuuluva hoitomuoto, joka auttaa muuttamaan psyykkistä kärsimystä tuottavia oireita ja toimintatapoja aktiivisilla, jäsennetyillä ja itsehallintaa parantavilla terapiamenetelmillä. Kognitiivinen terapia auttaa tunnistamaan ja muuttamaan sellaisia haittaavia toiminta- ja ajattelumalleja, jotka ylläpitävät emotionaalisia oireita, sairastamisalttiutta tai sopeutumisvaikeuksia. Terapiajakso sisältää 1-4 työskentelykerran puitteissa rakennettavan uudelleenjäsennyksen sekä käynnistää itsehavainnointi- ja harjoitteluohjelman, johon sisältyy toiminnallisia ja kokemuksellisia tehtäviä. Kognitiivisella terapialla on saatu dokumentoituja hoitotuloksia mm. pelko- ja paniikkitilojen, masennuksen, pakko-oireiden, syömishäiriön, päihdeongelman ja muiden impulssikontrolliongelmien, epävakaisen toiminnan, stressi- ja uupumustilojen, eräiden kiputilojen ja toiminnallisten vaivojen sekä seksuaalielämän ongelmien hoidossa.