Ajankohtaista

Kognitiivisen lyhytterapian opinto-ohjelma (sis. psykoterapeuttiset valmiudet) Nyt myös etänä. Hakuaika meneillään.

Kognitiivisen lyhytterapian opinto-ohjelma  30 op. (+ optio15 op). sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet opintokokonaisuuden on työn ohessa suoritettava ohjelma, joka antaa kognitiivisen lyhytterapeutin lisäpätevyyden. Opintojako antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet käyttää kognitiivisen terapian työvälineitä ja menetelmiä ja tehdä kohdennettuja terapiajaksoja asiakkaiden kanssa, jotka ovat rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin. Integratiivinen ohjelma antaa valmiudet käyttää kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja skeematerapian työtapoja sekä uusimpia kolmannen aallon kokemuksellisia menetelmiä (mindfulness, metakognitiivinen, HOT ja myötätuntosuuntainen lähestymistapa).  Kognitiivinen terapia on kysytyin ja näyttöön perustuva terapiamuoto, ja aktiivisen, kohdennetun ja ajallisesti rajatun otteensa vuoksi se on myös kustannustehokas.

Integrum-instituutin (Institute for Cognitive Therapies Finland) vuodesta 1990 alkaen kehittämä ja  yli 30 vuoden ajan eri puolilla Suomea  (ja myös Ruotsissa ja Keski-Europassa) toteuttama opinto-ohjelma on saanut paljon kiitosta osallistujien, asiakkaiden ja palvelujen rahoittajien taholta. Osallisujat ovat kuvanneet ohjelmaa innostavaksi ja käytännönläheiseksi, ja ovat pystyneet ottamaan menetelmiä nopeasti käyttöön jo koulutuksen aikana. 

KENELLE OPINTO-OHJELMA SOVELTUU?

 • Kaikille, jotka haluavat hyödyntää kognitiivisia menetelmiä työssään tai omassa elämässään
 • Uuttaa ammatillista suuntaa etsiville
 • Sote- aloilla toimiville ammattihenkilöille
 • Täydennyskoulutukseksi ari alojen terapeuteille (toiminta-, fysio-, ravitsemus- ja puheterrapeutit)
 • psykoterapeuteille jotka haluavat kognitiivisen terapian pätevyyden
 • psykoterapeuttisten valmiuksien pohjakoulutukseksi pidempään psykoterapeuttikoulutuksen hakeutuville
 • ohjaus- , valmennus- ja neuvontapalveluissa tai kuntoutuksessa toimiville.

MITEN OHJELMA TOTEUTUU?

Monimuoto-opiskelu sisältää ohjattua itseopiskelua ja mahdollisuuden verkko-opiskeluun, lähiopintopäivän noin kerran kuukaudessa ja ohjausta pienryhmissä (yhden tunnin jaksoissa). Lähiopetukseen ja ryhmäohjaukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Opetus ja kurssimateriaalit ovat suomenkielisiä, ja ohjelma sisältää laajan kurssiaineiston, terapiassa käytettävät apuvälineet, lukemistot, harjoitteet, tehtävälomakkeet ja testit. Opintojen aikana kertyvistä opintopisteistä saa opintorekisteriotteen ja opintojen valmistuttua todistuksen. Ohjelma on kaksiosainen ja siihen sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Lyhytterapian pätevyyteen johtavan opintokokonasuudeen voi suorittaa 18 – 24 kuukaudessa.

Koulutusohjelman johtajana ja pääkouluttajana toimii psykoterapian kouluttaja, vaativan erityistason psykoterapeutti (VET) ja psykologi Juhani Laakso, jolla on kokemusta psykoterapeuttisesta työstä yli 45 vuoden ajalta.  Hän on kognitiivis-integratiivisen terapian (KIT) kehittäjä ja toimii psykoterapiakoulutuksen johtajana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Ohjelmaan sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen opintovuoden (kognitiivisen terapian perustaidot-jakson) hinta on 660,- e/lukukausi, yhteensä 1320,- e/vuosiie ja pienryhmäopetuksen hinta on  768,- e/ vuosi .  Kurssimaksut voi suorittaa useammassa erässä (esim. kuukausierinä), ja ne ovat ammattitaidon ylläitämiskuluina verovähennyskelpoisia siltä osin kuin muu maksajataho ei osallistu niihin.

OPTIO

Opinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuus täydentää opintoja +15 opintopisteellä ja suoittaa mindfulness-ohjaajan, kognitiivisen hypnoterapian tai kogniiivisen pariterapian lisäpätevyys. Lisäksi ohjelmaan sisäktyy optiona osallistuminen kaksi kertaa vuodessa järjettävään terapiataitojen harjoitteluviikonloppuun.

KOULUTUSOHJELMAN JÄRJESTÄJÄ

Opintojakson toteuttaa VKT-säätiö ja  Suomen kognitiivisen terapian instituutti (Integrum Institute for cognitive therapies Finland®), joka on ensimmäinen ja ainoa rekisteröity kognitiivisen terapian instituutti Suomessa. Vuonna 1982 perustetun instituutin opinto-ohjelmiin on osallistunut kaikkiaan yli 2000 ammattihenkilöä. Instituutti järjestää myös psykoterapeuttikoulutusta Helsingin yliopistossa. Instituutin rekisteröimät psykoterapian ja lyhytterapian päteyystodistukset ovat olleet arvostettuja  palvelujen tuottajien, asiakkaiden/potilaiden ja palvelujen rahoittajien taholta. Instituutti ja sen omistajayhteisö Tuottajaryhmä Psykomedia Oy on saanut vakavaraisuudestaan parhaan AAA-luottokuokituksen, mikä tekee koulutukseen sijoittamisesta turvallisen.

ILMOITTAUTUMINEN

Tilaa ilmoittautumislomake sähköpostilla integrum@netti.fi tai täytä ilmoittautumislomake tämän sivun alareunassa. Opintopaikkoja on rajoitetusti joten jättämällä ennakko-ilmoittautumisen varmistat paikkasi. Paikan voi peruuttaa maksuttomasti 15.9.2024 mennessä. Opinto-ohjelmaan on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitus opintopaikasta tulee omaan sähköpostiin.

LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET

Lisätietoja ohjelmasta antaa kurssisihteeri Kirsi Salopää numerossa 02 2516596 (klo 8-16) ja sähköpostilla integrum@netti.fi

Katso tarkemmat tiedot allaolevasta linkistä. 

Kognitiivisen lyhytterapian ohjelma 30 op. Suorittamisohjeet 2024

Täytä ja lähetä ilmoittautumislomake (ilmoittautumisen peruutus 15.9. mennessä)

Koulutuksen tiedot

Henkilötiedot

Maksaja

Muut tiedot

Mindfulness-ohjaajan koulutus-ohjelma. Nyt myös etänä. Hakuaika meneillään

Tietoisuustaidot (MBCT) on kognitiotieteeseen ja –terapiaan rakentuva tunne- ja toiminta-
tottumusten säätelyä edistävä psykofyysinen psykoterapia, jonka tuloksellisuudesta on tieteelliseen
dokumentaatioon perustuvaa näyttöä mm. uusiutuvan masennuksen estohoitona sekä stressin ja
uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimissairauksien ja tunne-elämän epävakaisuuden hoidon
osana. Tietoisuustaidot kehittävät metakognitiivista taitoa löytää sellainen tapa olla suhteessa kehon
ja mielen reaktioihin, joka vähentää tarpeetonta kuormittuneisuutta ja koettua emotionaalista
kärsimystä.

Tietoisuustaitopohjaisia menetelmiä on mahdollista soveltaa monissa
psykoterapeuttisissa viitekehyksissä (mm. psykodynaaminen, kognitii-
vinen tai psykofyysinen psykoterapia), yksilö- ja ryhmämuotoisen hoi-
don ja kuntoutuksen osana. Tietoisuustaidot yhdistävät uusimpia
kognitiivisen terapian suuntauksia, kuten dialektista käyttäytymis-
terapiaa (DKT) ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT), meta-
kognitiivista terapiaa (MCT) ja myötätuntosuuntaista terapiaa (CFT).
Tietoisuustaidot edistävät sekä mielen toimintojen ymmärrystä
(mentalisaatiota) että toiminnan ohjausta omien elämänarvojen
suuntaisesti.

TOTEUTUS
 12 lähiopiskelupäivän perusjakso
(kognitiivisen terapian perusopinnot suorittaneille 6 päivää)
Sisältää omakohtaista tietoisuustaidon harjoittelua ryhmässä ja oma-
toimisesti, oman tietoisuustaidon reflektointia, tietopohjan koko-
amista lukemistojen ja verkko-opetuksen muodossa sekä työtapojen
demonstraatioita ja teoriaopetusta lähiopiskeluna. Jaksoon sisältyy kaksipäiväinen retriitti, joka toteutetaan Helsingissä.
.
HINTA
 1 930 euroa/vuosi (12 päivää)
 965 euroa/lukukausi (6 päivää)
Ohjelman hinta sisältäen oman harjoittelun ohjauksen, jaettavat
kurssimateriaalit ja verkko-opetuksen sekä työpajapäivät.

JAKSON TAVOITTEET
Perusjakso antaa valmiuksia soveltaa joitakin tietoisuustaidon ele-
menttejä omassa potilas- tai asiakastyössä ja hoidollisen vuorovai-
kutuksen ohjauksessa. Ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia tietoi-
suustaitopohjaisen ryhmäterapian ohjaajana.

JÄRJESTÄJÄ
Koulutuksen järjestää VKT-säätiö ja Institute for Cognitive Therapies
Finland. Vuonna 1982 perustettu instituutti on ensimmäinen ja
ainoa rekisteröity kognitiivisten ja integratiivisten terapioiden insti-
tuutti Suomessa. Koulutusyhteisön puitteissa on opiskellut yli 1000
terveydenhoidon ammattihenkilöä.
Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimii psykoterapeutti VET,
psykologi ja psykoterapian kouluttaja Juhani Laakso, jolla on yli 35
vuoden kokemus psykoterapeuttina ja kouluttajana.

ILMOITTAUTUMINEN Ennakkoilmoittautumisen voi jättää täyttämällä sivun alareunassa olevan lomakkeen. Lisätietoja antaa kurssisihteeeri Kirsi Salopää numerossa 02 2516596 tai integrum@netti.fi. Opinto-ohjelmaan on jatkuva haku.

 

Täytä ja lähetä ilmoittatumislomake

Koulutuksen tiedot

Henkilötiedot

Maksaja

Muut tiedot

 

 

 

Mindfulness-ohjaajan koulutus-ohjelma Helsingissä, Oulussa ja Turussa. Ohjelma antaa valmiudet käyttää hyväksyvään, tietoiseen läsnäoloon ja kolmannen aallon kognitiivisiin terapioihin rakentuvia menetelmiä yksilö- tai ryhmämuodossa.  Opinto-ohjelma sisältää 12 opintopäivää sekä kaksipäiväisen retriitin, joka pidetään Helsingissä. Jatkuva haku.

Katso tarkempi ohjelmasivu ja hakukaavake ylävalikon kohdasta Opinto-ohjelmat.

Psykoterapeuttiset valmiudet opinto-ohjelma 30 op. psykoterapiakoulutukseen hakeutuville

Kaikille psykoterapeuttisesta työstä ja terapian alan koulutuksista kiinnostuneille. Jakso antaa yleiskuvan parhaista tutkimusnäyttöön perustuvista terapiamuodoista ja niiden taustafilosofiasta, mielenterveystyöstä ja ihmisen kasvusta ja kehityksestä.

Antaa kelpoisuuden hakea pitempiin psykoterapian alan koulutuksiin, kuten kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys -ohjelmaan ja yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen. Jakso kehittää taitoa ymmärtää inhimillistä kärsimystä ja sen syitä sekä valmiuksia terapeuttiseen ja ohjaukselliseen työhön. Ensisijaisena viitekehyksenä ohjelmassa ovat kognitiivinen ja integratiivinen sekä uusimman polven psykoterapiat. Opintojakson aikana voi suorittaa myös kognitiivisen lyhytterapian pätevyyden.

Ohjelmaan on jatkuva haku. Jakso alkaa syyskaudella. Ennakkoilmoittautumisen voi tehdä hakulomakkeella. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusohjelmaan voi hakea ympäri vuoden lähettämällä omat yhteystiedot kurssisihteeri Kirsi Salopäälle e-mail: integrum@netti.fi tai soittamalla numeroon 02 2519 330/Salopää tai täyttämällä sähköinen hakukaavake tästä.

Mielen taidot 2024. Uuden aallon menetelmät sujuviksi. Koulutuksellinen retriitti meren rannalla La 7.9.-8.9.2024

MIELEN TAIDOT 2024. Uuden aallon menetelmien joustava käyttö.

Koulutuksellinen retriitti  La 7.9 -8.9.2024 Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinranta, Helsinki.

Tervetuloa kokemukselliseen viikonloppukoulutukseen, jossa on mahdollisuus kokeilla uusimpia kognitiivisen terapian menetelmiä omakohtaisesti ja ohjatun harjoittelun muodossa. Opit valitsemaan ja yhdistelemään eri tekniikoita tilannekohtaisesti. Opit ohjaamaan kokemuksellisia harjoitteita sujuvammin. Saat uusinta tietoa terapian ja itsehoidon ydinprosesseista ja niiden käynnistämisestä lyhytterapiassa tai pitempiaikaisessa työskentelyssä. Kehität omaa joustavuutta terapeuttina ja tunnistat joustavan toiminnan esteitä.

Viikonlopun retriitti sisältää demonstraatioita, tapausesimerkkejä, omakohtaista harjoittelua ja kokemuksellisia harjoitteita pareittain ja suurryhmässä sekä mukavaa yhdessäoloa luonnonkauniissa ympäristössä. Koulutus on samalla osa Mindfulness-ohjaajan tutkintoa ja Master-tutkintoa.

Sofia tarjoaa edullista ja hotellitasoista majoitusta. Opintojakson kokonaishinta sisältäen opetuksen ja ohjauksen, ateriat ja kahvit sekä laajan jaettavan materiaalin ja terapiassa käytettävät apuvälineet on 535,– e  15.8.2024 mennessä ja sen jälkeen 570,- e  sis. alv.(verovähennyskelpoisia).

Paikkoja on rajoitetusti. Varaa oma paikkasi hyvissä ajoin kurssisihteeri Kirsi Salopäältä sähköpostilla integrum@netti.fi tai soittamalla numeroon 02 2516596. Lisätietoja saat myös vastuukouluttaja Juhani Laaksolta 0400 824 156.

Katso Sofian esittely osoitteessa www.sofia.fi.

Uutta:Kognitiivinen pariterapia. Orientaatiopäivä etänä 19.10.2024 ja pariterapian lisäpätevyyskoulutus keväällä 2025

Kognitiivisen pariterapian lisäpätevyys- opinto-ohjelma

Skeema- ja tunnefokusoidun työskentelyn menetelmäkoulutus

Parisuhteen ongelmat ovat merkittävä psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia uhkaava tekijä. Lähes puolet avioliitoista päättyy eroon ja monet hyvin alkaneet seurustelusuhteet kariutuvat ennenaikaisesti tunne-elämän konflikteihin. Kumppanin käytös alkaa provosoimaan omia tunne-elämän reaktiovalmiuksia siinä määrin että se johtaa jatkuvaan taisteluun tai etääntymiseen, josta molemmat osapuolet kärsivät.

Skeemapariterapia on 5-20 työskentelykertaa sisältävä lyhytterapiaintervalli, joka rakentuu yli 40 vuoden ajan kehitettyyn tunnelukkotyöskentelyyn.  Skeematerapia yhdistää kognitiivisia, psykodynaamisia, kokemuksellisia ja käyttäytymislääketieteellisiä menetelmiä. Sen tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on  runsaasti kliiniseen kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa dokumentaatiota. Saksalainen psykiatri ja skeematerapeutti Ekhart  Roediger on kehittänyt strukturoidun ja selkeän  pariterapiaprotokollan, jonka avulla työkentely etenee vaiheesta toiseen

Skeemapariterapia . voi käynnistyä parin hakeutuessa yhdessä tai toteutua toisen osapuolen yksilöterapian osana silloin kun itseään toistavat haitallinen vuorovaikutus tuottaa ja ylläpitää huonovointisuutta. Terapian aktiivinen ja kohdennettu työote auttaa paria tunnistamaan (mahdollisesti kehitysvuosista alkaen) turhautuneita tunnetarpeitaan, jotka ilmenevät itseään toistavina tunnelukkoina ja  aiheuttavat toistuvia yhteentörmäyksiä parisuhteen arjessa.  Usein huomaamme elävämme samassa vastavuoroisessa asetelmassa, johon totuimme omien hoivanantajien ja merkittävien läheisten kanssa, ja jatkamme epävoivoista kamppailua ajautuen herkästi kiihtyviin konflikteihin ja mielentiloihin. Pariterapia auttaa tunnistamaan ja löytämään ulostulon myrkyllisestä vuorovaikutuksesta, löytämään harkitsevan toimijuuden tilan ja tasapainottamaan vaillejääneitä tunnetarpeita sekä rakentamaan yhteyttä rakentavan kommunikaation ja empatian avulla. Terapiassa käytetään jäsennyksiä, edukaatiota, tehtävälomakkeita ja mielikuvapohjaisia sekä rooleissa tehtäviä harjoitteita.

Keskeisiä teemoja ovat:

 • Skeemapariterapian periaatteet: Perustiedot skeematerapian teoreettisista lähtökohdista ja niiden soveltamisesta pariterapiaan.
 • Skeemojen vaikutus parisuhteisiin: Miten yksilöiden skeemat vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä parisuhteessa ja miten nämä skeemat voivat johtaa konflikteihin.
 • Interventiot ja tekniikat: Käytännön menetelmiä ja työkaluja skeemojen tunnistamiseen ja muuttamiseen sekä yksilö- että paritasolla.
 • Käytännön esimerkkejä: Esierkkitapausten kuvauksia ja analyysejä, jotka havainnollistavat skeematerapian käyttöä parisuhdeterapiassa.
 • Terapeuttinen prosessi: Vaiheittainen opas pariterapian prosessin läpiviemiseen skeematerapian avulla, mukaan lukien alkukartoitus, interventiot ja seuranta.

Toteutus:

 1. Orientaatiopäivä: Kognitiivisen pariterapian perusteet etänä la 19.10.2024 klo 10-16.30. Kouluttajana pskoterapeutti VET, psykologi Juhani Laakso. Koulutuspäivä materiaaleineen 175,- e. Ilmoittautumiset integrum@netti.fi.

       2. Kognitiivisen pariterapian erikoistumiskoulutus 6 opintojaksoa keväällä 2025.

 Erikoistumisjakso sisältää 6 opintojaksoa/päivää, jotka toteutetaan 1-2 kuukauden välein. Opintopäivistä 4 toteutetaan etäyhteyden (zoom) kautta ja kahden päivän jakso lähiopiskeluna Helsingissä. Jettavat kurssimateriaalit ovat suomenkielisiä, osa syventävästä kirjallisuudesta on englanninkielistä.

Asiantuntija

Opintojen ohjaajana ja kouluttajana toimii Integrum-instituutista lyhytterapeutiksi ja psykoterapeutiksi valmistunut Anastasia Kozlowski, joka on koulutukseltaan yleislääkäri, psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti. Hän toimii yksityisenä ammatinharjoittajana ja vastuukouluttajana Helsingin yliopiston kognitiivisen terapian ohjelmassa. Anastasia Kozlowskilla on lisäksi kansainvälisen skeematerapiaiyhdistyksen  antamat täydentävät opinnot ja ISST- sertifikaatti

Ennakkoilmoittautuminen

Tee ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen integrum@netti.fi tai soita 02 2516596.  Paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkoon varatun paikan voi peruuttaa ilman kustannuksia 1.12.2024 mennessä.

Lisätiedot

Kysy lisää kurssisihteeri Kirsi Salopäältä numerossa 02 2516596  tai lähetä viesti vastuukouluttaja Juhani Laaksolle  osoitteeseen juhafinn@gmail.com.

Tervetuloa mukaan!

 

Uutuus: Tunnekeskeisen kognitiivisen terapian työkirja Suomen oloihin. Tunnetaito-ohjaajan koulutus -webinaari la 30.11.2024 klo 10-15.30. Varaa paikkasi: integrum@netti.fi

Bostonin yliopistossa toimivan professori David Barlowin vuosikymmeniä jatkuneeseen tutkimustyöhön rakentuva hoito-ohjelma tunne-elämän sairauksien hoitoon on VKT-säätiön ja Oxford University Pressin yhteistyönä tulossa suomalaisten ammattihenkilöiden ja potilaiden käyttöön.

Laajaan empiiriseen tutkimusnäyttöön ja aivotutkimukseen
nojautuva manualisoitu lyhytterapia koostuu seitsemästä
hoidollisesta elementistä, jotka auttavat vapautumaan
”kielteisten tunteiden oireyhtymästä”, joka voi pitää sisällään
vaikeutta käsitellä omaa mielialaa, ahdistuneisuutta ja pelkoja tai
vihaa. Ohjelma auttaa kohtaamaan uudella tavalla elämään
kuuluvia epämukavia tunteita jäämättä haitalliseen välttämis-
ansaan tai tunteiden tukahduttamiseen, jotka edelleen pitkittävät
ongelman ratkaisua. Sekä potilaille että ammattilaisille käyttäjä.
ystävälliseksi rakennettua ohjelmaa voi soveltaa joustavasti
kaikilla vastaanotoilla, joissa kohdataan masennuksesta ja ahdistuksesta
kärsiviä.

TAITAVA TUNNEMIELI -työkirja (2020). 151 s., A4-koko. Julkaisija: VKT-säätiö.

Tilaukset sähköpostilla: integrum@netti,fi tai soittamalla 02 2516596.

Taitava tunnemieli -ohjelman käyttäjäkoulutus webinaarina la 30.11.2024 klo 10-15.30.  Kurssimaksu 165,- e.Varaa paikkasi: integrum@netti.fi.

Kognitiivisen hypnoterapian lisäpätevyys – ohjelma alkamassa keväällä 2025. Lauantaikoulutus etäyhteyden kautta.

Kognitiivinen hypnoterapia, lyh. KH-terapia (cognitive hypnotherapy) on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja positiiviseen psykologiaan rakentuva hoitomenetelmä, jonka tuloksellisuudesta on pitkäaikai-seen kliiniseen kokemukseen (mm. Asser Alladin, Trevor Silvester ja Michael D. Yapko) sekä empiiriseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä. KH-terapia on osoittautunut tuloksellisemmaksi kuin kognitiiviset ja behavioraaliset tekniikat yksin käytettyinä, myös vertailtaessa pitkän aikavälin hoitotuloksia. KH on tuottanut tuloksia myös muutaman käyntikerran sarjoina ja sen arvellaan muuttavan sitä tapaa millä asiakkaat tuottavat ja ylläpitävät emotionaalista kärsimystä arjessa tapahtuvan itsehypnoosin muodossa. KH-terapia poikkeaa perinteisestä käsityksestä hypnoosihoidosta, jossa asiakas ymmärretään passiivisena suggestioiden kohteena. KH-terapiassa asiakas löytää ja saa käyttöönsä oman mielensä työkaluja, joiden avulla hän voi säädellä paremmin arjen haastavia ja paineisia tilanteita ja oman kehonsa reaktioita. KH-terapiaa voidaan käyttää kaikissa (lyhyt) terapian vaiheissa: Sen avulla tunnistetaan ongelmat ja niiden juuret, kartoitetaan asiakkaan valmiudet ja (esitietoiset) resurssit sekä synnytetään ja vahvistetaan korjaavia ratkaisumielikuvia ja mielentiloja.

Kognitiivisen hypnoterapian opinto-ohjelma sisältää 8 opintojaksoa/päivää sekä 4 tuntia ohjausta pienryhmässä. Asantuntujoina ja kouluttajina toimivat FT, psyologi, kognitiivinen psykoterapeutti Markku Karma ja psyokologi, pskoteraian kouluttaja Juhani Laakso.

Ennakko-ilmoittautumisen voi tehdä sivun alareunassa olevalla lomkkeella, jolloin pääsee tiedotuslistalle. Tarkemmat tiedot aloituksesta, ohjelmasta ja kurssimaksusa tulevat loppuvuoden aikana. Paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot: Kurssishteeri Kirsi Salopää 02 2516596 tai integrum@netti.fi.

Olen kiinnostunut ja haluan lisätietoa toteutuksesta

 

Koulutuksen tiedot

Henkilötiedot

Maksaja

Muut tiedot

 

Tunnekeskeisen työskentelyn kokemukselliset menetelmät – viikonloppu 25.5. – 26.5.2024 Helsinki

Tunnekeskeisen työskentelyn kokemukselliset menetelmät – käytännön  terapiataitojen  vahvistaminen

Viikonlopputapahtuma La 25.- Su 26.5.2924 Helsinki

 Huomaa varhaisen varaajan etuhinta

Kaikkia terapiataitoja ei voi oppia etäyhteyden kautta ja sen vuoksi olemme järjestäneet vuosittain tapahtuman, jossa voi vahvistaa ja kehittää käytännön terapiataitoja omakohtaisen kokemuksen ja ohjatun harjoittelun muodossa.

Erityisesti tunteiden prosessointiin liittyvä kokemuksellisten tekniikoiden hienovarainen ja tuloksellinen käyttö vaatii paikan päällä tapahtuvaa omakohtaista harjoittelua.  Yhden viikonlopun mittainen työpaja opastaa tunnekeskeisen kognitiivisen  terapiatyön vaiheisiin ja etenemiseen.

Mitä koulutustapahtuma sisältää?

Jaksolla opit käyttämään kokemuksellisia, mielikuvapohjaisia, kehotietoisia ja dialogisia tuolitekniikoita ja yhdistämään niitä heijastavaan kuuntelemiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Pelkästään keskusteleva terapia jää helposti kielelliseksi ja älylliseksi eikä muuta asiakkaan syviä tunnekokemuksia, jotka ovat mielekkään elämän esteenä.  Terapian tehtävänä on rakentaa siltaa (myös aivojen tasolla) tiedollisen ja kokemuksellisen välille, jotta asiakkaan valmius ohjata omaa toimintaansa paranee.

Jaksolla opit auttamaan asiakasta kohtaamaan, sietämään ja hyväksymään omiin perustarpeisiin ja oikeuksiin liittyviä kivuliaitakin tunteita ja löytämään entistä toimivampi suhde niiden kokemiseen ja ilmaisemiseen, jotta muutos ongelmallisella elämänalueella tulisi mahdolliseksi.

Jaksolla opimme tunnistamaan toissijaisten tunteiden taustalla olevia perustunteita – ja tarpeita, käyttämään apuna sanattomia (kehollisia) markkereita ja omia vastatunteita sekä  hyödyntämään ohjattuja, psykodraamaperinteeseen pohjautuvia tyhjän tuolin ja kahden tuolin ohjattuja harjoitteita sekä yhdistämään sitä empaattiseen palautteeseen ja muihin prosessia vauhdittaviin terapeutin väliintuloihin.  Lisäksi opimme yhdistämään niihin kotona tehtäviä välitehtäviä sekä tunnekokemusta ja tunnemuistoja aktivoivia mielikuvamatkoja ja mielikuvissa tapahtuvia vuoropuheluja, jotta tunteet voisivat muuttua korjaavan kokemuksen myötä. Autamme asiakasta selventämään epämääräisiksi jääviä tunteita nykyhetkessä tapahtuvan kehollisen fokusoinnin avulla. Lisäksi autamme asiakasta löytämään riittävä tunteen säätely tarkkailevan ja viisaan mielen avulla.

Työtapoina ovat demonstraatiot, menetelmien kokeileminen pareittain ja pienryhmissä sekä kokoavat luento- ja keskustelujaksot.

Opintojaksosta saa todistuksen.

Asiantuntijoina ja ohjaajina toimivat

psykologi-psykoterapeutit Leena-Maija Lampen, Leena Boltar ja Juhani Laakso, joilla kaikilla on pitkä työkokemus menetelmien ohjaamisesta.

Työpajan hinta

Kokonaishinta kahdelta päivältä, sisältäen opetuksen ja ohjauksen, jaettavat materiaalit sekä tarjoilut paikan päällä, on 1.5.2024 mennessä ilmoittautuneille    375,- e ja sen jälkeen  415,-   e.

Varaa paikkasi

Kurssisihteeri Kirsi Salopäältä sähköostilla: integrum@netti.fi tai numerosta 02 2516596. Lisätiedot Juhani Laaksolta, sähköposti: juhafinn@gmail.com.Paikkoja on rajoitetusti.

Tervetuloa!

.

 

 

 

 

Pakko-ajatusten ja pakko-toimintojen terapian uudet menetelmät. Webinaari la 18.5.2024 klo 10-16.30

Opintopäivä etänä la 18.5.2025 klo 10-16.30

Kouluttaja: Kouluttajapsykoterapeutti Juhani Laakso, Integrum-instituutti

Pakko-oireinen häiriö (OCD) on neljänneksi yleisin mielenterveyden ongelma pelkotilojen, päihdesairauksien ja depression jälkeen. Se aiheuttaa usein suurta kärsimystä potilaalle ja hänen lähiomaisilleen ja miltei puolet potilaista kärsii alentuneesta työ- ja toimintakyvystä.

Pakko-oireisen häiriön hoito on haasteellista eikä se useinkaan korjaudu tavanomaisella keskusteluterapialla. Opintopäivä perehdyttää monimuotoisiin, integroituihin hoitomenetelmiin, jotka vaikuttavat kognitiivisiin ja metakognitiivisiin, emotionaalisiin ja toiminnallisiin prosesseihin, ja joiden tuloksellisuudesta on dokumentoitua näyttöä.

Jakso sisältää (video-)demonstraatioita, toiminnallisia ja kokemuksellisia harjoitteita, terapiassa käytettäviä apuvälineitä ja välitehtäviä sekä luento- ja keskustelujaksoja. Terapiassa käytettävät tehtävälomakkeet ja harjoitteet sisältyvät kirjalliseen oheismateriaaliin.

Keskeisiä teemoja ovat mm.

 • Pakko-oireisuuden tunnistuminen potilaalle ja oiretietoisuuden lisääminen
 • Sitoutumisen ja muutosvalmiuden lisääminen
 • Hoitosuhteen erityispiirteet ja terapeuttinen tyyli
 • Keskeisten kohdeoireiden valinta ja käsitteellistäminen
 • Uhkamielikuvien esillesaaminen ketjutetun haastattelun tekniikoilla
 • Havaitsijaposition vahvistaminen kokemuksellisilla harjoitteilla
 • Ahdistuksen kohtaamisen, sietämisen ja hyväksymisen harjoitteet
 • Toistavan ajattelun käsittely metakognitiivisin keinoin
 • Tarkkaavuutta uudelleen suuntaavat tekniikat
 • Haavoittuvuuden ja ankaruuden mallien muovaaminen
 • Narratiivinen ja mielikuvapohjainen altistus
 • Reaktionestoharjoittelu arkielämän tilanteissa ja sen ohjaaminen etäyhteydellä
 • Edistymisen arvioinnissa käytettävät mittarit

Opintopäivästä saa todistuksen.

Jakson hinta sisältäen kirjallisen materiaalipaketin on 175,- e.

Ilmoittaudu kurssisihteeri Kirsi Salopäälle, sähköposti: integrum@netti.fi tai 02 2516596.

Lisätietoa Juhani Laaksolta, sähköposti: juhafinn@gmail.comTervetuloa!

Mielen taidot -kirja laajassa käytössä

Teoksessa esitellään seitsemän keskeistä mielentaitoa, jotka auttavat käsittelemään omia tunteita, ajatuksia ja kehon reaktioita rakentavalla tavalla. Ikiaikaisiin mietiskely-perinteisiin ja moderniin kognitiotieteeseen rakentuvat taidot ohjaavat toimintaa levollisesti ja viisaasti nykyhetkessä. Kirja on ollut laajasti käytössä itsehoito-oppaana ja terapian oheislukemistona. Kirja sisältää pieniä, meditatiivisia harjoitteita, jotka toistettuina vakiinnuttavat taidot osaksi arkielämää.

Kolmannen painoksen myötä teoksen ovat löytäneet arviolta kymmenettuhannet suomalaiset. Juhani Laakso. Mielen taito. Vapauta ajatuksia ja kehitä tunteita. KirjapaJa 2014 (3. painos).