Tunnelukkojen tunnistaminen ja muovaaminen lyhytterapian keinoin. Jakso sisältää luentojaksoja, tapausesimerkkejä, harjoituksia ja opetusvideoita sekä laajan kirjallisen aineiston sekä tarvittavat apuvälineet.Ilmoittaudu kurssisihteeri Kirsi Salopäälle: integrum@netti.fi tai 02 2516596.