Kognitiivinen hypnoterapia, lyh. KH-terapia (cognitive hypnotherapy) on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja positiiviseen psykologiaan rakentuva hoitomenetelmä, jonka tuloksellisuudesta on pitkäaikaiseen kliiniseen kokemukseen (mm. Asser Alladin, Trevor Silvester ja Michael D. Yapko) sekä empiiriseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä. KH-terapia on osoittautunut tuloksellisemmaksi kuin kognitiiviset ja behavioraaliset tekniikat yksin käytettyinä, myös vertailtaessa pitkän aikavälin hoitotuloksia. KH on tuottanut tuloksia myös muutaman käyntikerran sarjoina ja sen arvellaan muuttavan sitä tapaa millä asiakkaat tuottavat ja ylläpitävät emotionaalista kärsimystä arjessa tapahtuvan itsehypnoosin muodossa.

KH-terapia poikkeaa perinteisestä käsityksestä hypnoosihoidosta, jossa asiakas ymmärretään passiivisena suggestioiden kohteena. KH-terapiassa asiakas löytää ja saa käyttöönsä oman mielensä työkaluja, joiden avulla hän voi säädellä paremmin arjen haastavia ja paineisia tilanteita ja oman kehonsa reaktioita. KH-terapiaa voidaan käyttää kaikissa (lyhyt) terapian vaiheissa: Sen avulla tunnistetaan ongelmat ja niiden juuret, kartoitetaan asiakkaan valmiudet ja (esitietoiset) resurssit sekä synnytetään ja vahvistetaan korjaavia ratkaisumielikuvia ja mielentiloja. Kouluttajana toimii FT, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, hypnoterapian kouluttaja Markku Karma.

Jakso alkaa tammikuussa 2024 ja osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta. Ohjelma sisältää lähiopiskelua 8 päivää ja ohjausta 6 tuntia ryhmissä.  Se antaa vakmiudet tehdä kogniiivista hypnoterapiaa joko pidemmän terapian sisällä tai erillisenä lyhyenä jaksona. Osallistumismaksu on 178,- e opintojaksolta (yht. 8 jaksoa) ja 49,-e/t työnohjauksesta (yht. 6 tuntia). Kurssin hintaan sisältyy laaja suomenkielinen opintoaineisto ja terapian manuaali.

 Kiinnostuneita pyydetään liittymään maksuttomalle kurssisivulle Facebookissa: Kognitiivinen hypnoterapia 2020. Lähiopetuksen ajankohdista sovitaan osallistujien kesken. Voit ilmoittautua mukaan myös sähköpostilla: integrum@netti.fi tai soittamalla 02 2516596 (kurssisihteeri Kirsi Salopää).