Elämänhistorian tutkiminen lyhytterapiassa, erilaisten apuvälineiden ja mielikuvapohjaisten menetelmien käyttö sekä kokonaisjäsennyksen rakentaminen historiatiedon pohjalta. Jakso sisältää esimerkkejä, demonstraatioita, omakohtaisia harjoitteita sekä opetusjaksoja. Laaja oppimateriaali sekä tarvittavat apuvälineet sisältyvät hintaan. Ilmoittaudu kurssisiheeeri Kirsi Salopäälle: integrum@nettifi tai 02 2516596.