Metakognitiiviseen terapiaan rakentuva lyhytterapia post-traumaattisten stressireaktioiden hoitamiseen,

Ilmoittaudu kurssisihteeri Kirsi Salopäälle osoitteessa integrum@netti.fi.