Kognitiivisen lyhytterapian opinto-ohjelma Helsingissä, Oulussa ja Turussa 2020. Ohjelmaan on jatkuva haku.  Kaksivuotinen, työn ohessa suoritettava ohjelma antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tehdä kohdenettuja ja ajallisesti rajattuja lyhytterapiajaksoja toiminnallisista tai tunne-elämän ongelmista kärsivien ja parempaan oman elämän ohjaukseen pyrkivien kanssa. Terapiataitoja voi soveltaa monissa terveydenhoidon, sosiaalitoimen, kuntoutuksen ja ohjaus- ja neuvontapalvelujen piirissä. Vuodesta 1990 alkaen kehitetty opinto-ohjelma on saanut paljon kiitosta osallistujien, asiakkaiden ja palvelujen rahoittajien taholta.   Katso tarkempi ohjelmasivu ylävalikosta Opinto-ohjelmat.