Kognitiivisen lyhytterapian opinto-ohjelma  30 op. (+ optio15 op). sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet opintokokonaisuuden on työn ohessa suoritettava ohjelma, joka antaa kognitiivisen lyhytterapeutin lisäpätevyyden. Opintojako antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet käyttää kognitiivisen terapian työvälineitä ja menetelmiä ja tehdä kohdennettuja terapiajaksoja asiakkaiden kanssa, jotka ovat rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin. Integratiivinen ohjelma antaa valmiudet käyttää kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja skeematerapian työtapoja sekä uusimpia kolmannen aallon kokemuksellisia menetelmiä (mindfulness, metakognitiivinen, HOT ja myötätuntosuuntainen lähestymistapa).  Kognitiivinen terapia on kysytyin ja näyttöön perustuva terapiamuoto, ja aktiivisen, kohdennetun ja ajallisesti rajatun otteensa vuoksi se on myös kustannustehokas.

Integrum-instituutin (Institute for Cognitive Therapies Finland) vuodesta 1990 alkaen kehittämä ja  yli 30 vuoden ajan eri puolilla Suomea  (ja myös Ruotsissa ja Keski-Europassa) toteuttama opinto-ohjelma on saanut paljon kiitosta osallistujien, asiakkaiden ja palvelujen rahoittajien taholta. Osallisujat ovat kuvanneet ohjelmaa innostavaksi ja käytännönläheiseksi, ja ovat pystyneet ottamaan menetelmiä nopeasti käyttöön jo koulutuksen aikana. 

KENELLE OPINTO-OHJELMA SOVELTUU?

  • Kaikille, jotka haluavat hyödyntää kognitiivisia menetelmiä työssään tai omassa elämässään
  • Uuttaa ammatillista suuntaa etsiville
  • Sote- aloilla toimiville ammattihenkilöille
  • Täydennyskoulutukseksi ari alojen terapeuteille (toiminta-, fysio-, ravitsemus- ja puheterrapeutit)
  • psykoterapeuteille jotka haluavat kognitiivisen terapian pätevyyden
  • psykoterapeuttisten valmiuksien pohjakoulutukseksi pidempään psykoterapeuttikoulutuksen hakeutuville
  • ohjaus- , valmennus- ja neuvontapalveluissa tai kuntoutuksessa toimiville.

MITEN OHJELMA TOTEUTUU?

Monimuoto-opiskelu sisältää ohjattua itseopiskelua ja mahdollisuuden verkko-opiskeluun, lähiopintopäivän noin kerran kuukaudessa ja ohjausta pienryhmissä (yhden tunnin jaksoissa). Lähiopetukseen ja ryhmäohjaukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Opetus ja kurssimateriaalit ovat suomenkielisiä, ja ohjelma sisältää laajan kurssiaineiston, terapiassa käytettävät apuvälineet, lukemistot, harjoitteet, tehtävälomakkeet ja testit. Opintojen aikana kertyvistä opintopisteistä saa opintorekisteriotteen ja opintojen valmistuttua todistuksen. Ohjelma on kaksiosainen ja siihen sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Lyhytterapian pätevyyteen johtavan opintokokonasuudeen voi suorittaa 18 – 24 kuukaudessa.

Koulutusohjelman johtajana ja pääkouluttajana toimii psykoterapian kouluttaja, vaativan erityistason psykoterapeutti (VET) ja psykologi Juhani Laakso, jolla on kokemusta psykoterapeuttisesta työstä yli 45 vuoden ajalta.  Hän on kognitiivis-integratiivisen terapian (KIT) kehittäjä ja toimii psykoterapiakoulutuksen johtajana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Ohjelmaan sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen opintovuoden (kognitiivisen terapian perustaidot-jakson) hinta on 660,- e/lukukausi, yhteensä 1320,- e/vuosiie ja pienryhmäopetuksen hinta on  768,- e/ vuosi .  Kurssimaksut voi suorittaa useammassa erässä (esim. kuukausierinä), ja ne ovat ammattitaidon ylläitämiskuluina verovähennyskelpoisia siltä osin kuin muu maksajataho ei osallistu niihin.

OPTIO

Opinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuus täydentää opintoja +15 opintopisteellä ja suoittaa mindfulness-ohjaajan, kognitiivisen hypnoterapian tai kogniiivisen pariterapian lisäpätevyys. Lisäksi ohjelmaan sisäktyy optiona osallistuminen kaksi kertaa vuodessa järjettävään terapiataitojen harjoitteluviikonloppuun.

KOULUTUSOHJELMAN JÄRJESTÄJÄ

Opintojakson toteuttaa VKT-säätiö ja  Suomen kognitiivisen terapian instituutti (Integrum Institute for cognitive therapies Finland®), joka on ensimmäinen ja ainoa rekisteröity kognitiivisen terapian instituutti Suomessa. Vuonna 1982 perustetun instituutin opinto-ohjelmiin on osallistunut kaikkiaan yli 2000 ammattihenkilöä. Instituutti järjestää myös psykoterapeuttikoulutusta Helsingin yliopistossa. Instituutin rekisteröimät psykoterapian ja lyhytterapian päteyystodistukset ovat olleet arvostettuja  palvelujen tuottajien, asiakkaiden/potilaiden ja palvelujen rahoittajien taholta. Instituutti ja sen omistajayhteisö Tuottajaryhmä Psykomedia Oy on saanut vakavaraisuudestaan parhaan AAA-luottokuokituksen, mikä tekee koulutukseen sijoittamisesta turvallisen.

ILMOITTAUTUMINEN

Tilaa ilmoittautumislomake sähköpostilla integrum@netti.fi tai täytä ilmoittautumislomake tämän sivun alareunassa. Opintopaikkoja on rajoitetusti joten jättämällä ennakko-ilmoittautumisen varmistat paikkasi. Paikan voi peruuttaa maksuttomasti 15.9.2024 mennessä. Opinto-ohjelmaan on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitus opintopaikasta tulee omaan sähköpostiin.

LISÄTIEDOT JA KYSYMYKSET

Lisätietoja ohjelmasta antaa kurssisihteeri Kirsi Salopää numerossa 02 2516596 (klo 8-16) ja sähköpostilla integrum@netti.fi

Katso tarkemmat tiedot allaolevasta linkistä. 

Kognitiivisen lyhytterapian ohjelma 30 op. Suorittamisohjeet 2024

Täytä ja lähetä ilmoittautumislomake (ilmoittautumisen peruutus 15.9. mennessä)

Koulutuksen tiedot

Henkilötiedot

Maksaja

Muut tiedot