Kognitiivisen pariterapian lisäpätevyys- opinto-ohjelma

Skeema- ja tunnefokusoidun työskentelyn menetelmäkoulutus

Parisuhteen ongelmat ovat merkittävä psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia uhkaava tekijä. Lähes puolet avioliitoista päättyy eroon ja monet hyvin alkaneet seurustelusuhteet kariutuvat ennenaikaisesti tunne-elämän konflikteihin. Kumppanin käytös alkaa provosoimaan omia tunne-elämän reaktiovalmiuksia siinä määrin että se johtaa jatkuvaan taisteluun tai etääntymiseen, josta molemmat osapuolet kärsivät.

Skeemapariterapia on 5-20 työskentelykertaa sisältävä lyhytterapiaintervalli, joka rakentuu yli 40 vuoden ajan kehitettyyn tunnelukkotyöskentelyyn.  Skeematerapia yhdistää kognitiivisia, psykodynaamisia, kokemuksellisia ja käyttäytymislääketieteellisiä menetelmiä. Sen tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on  runsaasti kliiniseen kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa dokumentaatiota. Saksalainen psykiatri ja skeematerapeutti Ekhart  Roediger on kehittänyt strukturoidun ja selkeän  pariterapiaprotokollan, jonka avulla työkentely etenee vaiheesta toiseen

Skeemapariterapia . voi käynnistyä parin hakeutuessa yhdessä tai toteutua toisen osapuolen yksilöterapian osana silloin kun itseään toistavat haitallinen vuorovaikutus tuottaa ja ylläpitää huonovointisuutta. Terapian aktiivinen ja kohdennettu työote auttaa paria tunnistamaan (mahdollisesti kehitysvuosista alkaen) turhautuneita tunnetarpeitaan, jotka ilmenevät itseään toistavina tunnelukkoina ja  aiheuttavat toistuvia yhteentörmäyksiä parisuhteen arjessa.  Usein huomaamme elävämme samassa vastavuoroisessa asetelmassa, johon totuimme omien hoivanantajien ja merkittävien läheisten kanssa, ja jatkamme epävoivoista kamppailua ajautuen herkästi kiihtyviin konflikteihin ja mielentiloihin. Pariterapia auttaa tunnistamaan ja löytämään ulostulon myrkyllisestä vuorovaikutuksesta, löytämään harkitsevan toimijuuden tilan ja tasapainottamaan vaillejääneitä tunnetarpeita sekä rakentamaan yhteyttä rakentavan kommunikaation ja empatian avulla. Terapiassa käytetään jäsennyksiä, edukaatiota, tehtävälomakkeita ja mielikuvapohjaisia sekä rooleissa tehtäviä harjoitteita.

Keskeisiä teemoja ovat:

  • Skeemapariterapian periaatteet: Perustiedot skeematerapian teoreettisista lähtökohdista ja niiden soveltamisesta pariterapiaan.
  • Skeemojen vaikutus parisuhteisiin: Miten yksilöiden skeemat vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä parisuhteessa ja miten nämä skeemat voivat johtaa konflikteihin.
  • Interventiot ja tekniikat: Käytännön menetelmiä ja työkaluja skeemojen tunnistamiseen ja muuttamiseen sekä yksilö- että paritasolla.
  • Käytännön esimerkkejä: Esierkkitapausten kuvauksia ja analyysejä, jotka havainnollistavat skeematerapian käyttöä parisuhdeterapiassa.
  • Terapeuttinen prosessi: Vaiheittainen opas pariterapian prosessin läpiviemiseen skeematerapian avulla, mukaan lukien alkukartoitus, interventiot ja seuranta.

Toteutus:

  1. Orientaatiopäivä: Kognitiivisen pariterapian perusteet etänä la 19.10.2024 klo 10-16.30. Kouluttajana pskoterapeutti VET, psykologi Juhani Laakso. Koulutuspäivä materiaaleineen 175,- e. Ilmoittautumiset integrum@netti.fi.

       2. Kognitiivisen pariterapian erikoistumiskoulutus 6 opintojaksoa keväällä 2025.

 Erikoistumisjakso sisältää 6 opintojaksoa/päivää, jotka toteutetaan 1-2 kuukauden välein. Opintopäivistä 4 toteutetaan etäyhteyden (zoom) kautta ja kahden päivän jakso lähiopiskeluna Helsingissä. Jettavat kurssimateriaalit ovat suomenkielisiä, osa syventävästä kirjallisuudesta on englanninkielistä.

Asiantuntija

Opintojen ohjaajana ja kouluttajana toimii Integrum-instituutista lyhytterapeutiksi ja psykoterapeutiksi valmistunut Anastasia Kozlowski, joka on koulutukseltaan yleislääkäri, psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti. Hän toimii yksityisenä ammatinharjoittajana ja vastuukouluttajana Helsingin yliopiston kognitiivisen terapian ohjelmassa. Anastasia Kozlowskilla on lisäksi kansainvälisen skeematerapiaiyhdistyksen  antamat täydentävät opinnot ja ISST- sertifikaatti

Ennakkoilmoittautuminen

Tee ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen integrum@netti.fi tai soita 02 2516596.  Paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkoon varatun paikan voi peruuttaa ilman kustannuksia 1.12.2024 mennessä.

Lisätiedot

Kysy lisää kurssisihteeri Kirsi Salopäältä numerossa 02 2516596  tai lähetä viesti vastuukouluttaja Juhani Laaksolle  osoitteeseen juhafinn@gmail.com.

Tervetuloa mukaan!