Tunnekeskeisen työskentelyn kokemukselliset menetelmät – käytännön  terapiataitojen  vahvistaminen

Viikonlopputapahtuma La 25.- Su 26.5.2924 Helsinki

 Huomaa varhaisen varaajan etuhinta

Kaikkia terapiataitoja ei voi oppia etäyhteyden kautta ja sen vuoksi olemme järjestäneet vuosittain tapahtuman, jossa voi vahvistaa ja kehittää käytännön terapiataitoja omakohtaisen kokemuksen ja ohjatun harjoittelun muodossa.

Erityisesti tunteiden prosessointiin liittyvä kokemuksellisten tekniikoiden hienovarainen ja tuloksellinen käyttö vaatii paikan päällä tapahtuvaa omakohtaista harjoittelua.  Yhden viikonlopun mittainen työpaja opastaa tunnekeskeisen kognitiivisen  terapiatyön vaiheisiin ja etenemiseen.

Mitä koulutustapahtuma sisältää?

Jaksolla opit käyttämään kokemuksellisia, mielikuvapohjaisia, kehotietoisia ja dialogisia tuolitekniikoita ja yhdistämään niitä heijastavaan kuuntelemiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Pelkästään keskusteleva terapia jää helposti kielelliseksi ja älylliseksi eikä muuta asiakkaan syviä tunnekokemuksia, jotka ovat mielekkään elämän esteenä.  Terapian tehtävänä on rakentaa siltaa (myös aivojen tasolla) tiedollisen ja kokemuksellisen välille, jotta asiakkaan valmius ohjata omaa toimintaansa paranee.

Jaksolla opit auttamaan asiakasta kohtaamaan, sietämään ja hyväksymään omiin perustarpeisiin ja oikeuksiin liittyviä kivuliaitakin tunteita ja löytämään entistä toimivampi suhde niiden kokemiseen ja ilmaisemiseen, jotta muutos ongelmallisella elämänalueella tulisi mahdolliseksi.

Jaksolla opimme tunnistamaan toissijaisten tunteiden taustalla olevia perustunteita – ja tarpeita, käyttämään apuna sanattomia (kehollisia) markkereita ja omia vastatunteita sekä  hyödyntämään ohjattuja, psykodraamaperinteeseen pohjautuvia tyhjän tuolin ja kahden tuolin ohjattuja harjoitteita sekä yhdistämään sitä empaattiseen palautteeseen ja muihin prosessia vauhdittaviin terapeutin väliintuloihin.  Lisäksi opimme yhdistämään niihin kotona tehtäviä välitehtäviä sekä tunnekokemusta ja tunnemuistoja aktivoivia mielikuvamatkoja ja mielikuvissa tapahtuvia vuoropuheluja, jotta tunteet voisivat muuttua korjaavan kokemuksen myötä. Autamme asiakasta selventämään epämääräisiksi jääviä tunteita nykyhetkessä tapahtuvan kehollisen fokusoinnin avulla. Lisäksi autamme asiakasta löytämään riittävä tunteen säätely tarkkailevan ja viisaan mielen avulla.

Työtapoina ovat demonstraatiot, menetelmien kokeileminen pareittain ja pienryhmissä sekä kokoavat luento- ja keskustelujaksot.

Opintojaksosta saa todistuksen.

Asiantuntijoina ja ohjaajina toimivat

psykologi-psykoterapeutit Leena-Maija Lampen, Leena Boltar ja Juhani Laakso, joilla kaikilla on pitkä työkokemus menetelmien ohjaamisesta.

Työpajan hinta

Kokonaishinta kahdelta päivältä, sisältäen opetuksen ja ohjauksen, jaettavat materiaalit sekä tarjoilut paikan päällä, on 1.5.2024 mennessä ilmoittautuneille    375,- e ja sen jälkeen  415,-   e.

Varaa paikkasi

Kurssisihteeri Kirsi Salopäältä sähköostilla: integrum@netti.fi tai numerosta 02 2516596. Lisätiedot Juhani Laaksolta, sähköposti: juhafinn@gmail.com.Paikkoja on rajoitetusti.

Tervetuloa!

.