Metakognitiiviseen terapiaan rakentuva lyhytterapia post-traumaattisten stressireaktioiden hoitamiseen,