Skeematerapian uusimmat innovaatiot: Kontekstuaalinen skeematerapia

Skeematerapia ja mindfulness-pohjaiset työtavat Helsingissä 6.9.-7.9.2019

 Skeemamooditerapia, hyväksyntä ja sitoutuminen Helsingissä 18.10.-19.10.2019

Skeematerapia on tehokkaaksi todettu integratiivinen hoitomuoto, jossa yhdistetään elementtejä kognitiivisesta, käyttäytymisterapeuttisesta ja psykodynaamisesta viitekehyksestä. Sitä sovelletaan erityisesti pitkäkestoisten ongelmien kuten persoonallisuushäiriöiden sekä kroonisen masennuksen hoidossa ja sovellusala on jatkuvasti laajentunut..

Kontekstuaalisissa, ns. kolmannen aallon, kognitiivisissa terapioissa korostuu suhteemme sisäisiin kokemuksiimme eikä pyrkimys muuttaa kokemustamme. Fokus on sisältöjen lisäksi kontekstissa ja vaikutuksissa. Kontekstuaalisten elementtien integroiminen skeematerapiaan merkitsee lähestymistapana sitä, että skeemoja ja moodeja tarkastellaan tilanne-/olosuhdesidonnaisesti sopeutumista ja tarpeiden tyydyttymistä haittaavina tai edistävinä. Tietoisuus moodeista ja niiden vaikutuksesta toimii keskeisenä tekniikkana muutoksessa.

 

Koulutuksessa tarkastellaan ja harjoitellaan tekniikoita, jotka yhdistävät skeematerapian lähestymistapa hyväksymis- ja arvosuuntaisiin, myötätuntosuuntaisiin ja funktionaalis-analyyttisiin työtapoihin. Keskiössä ovat kokemukselliset ja dialogiset tekniikat, jotka perustuvat uusimpaan tutkimustietoon emootionaalisista prosesseista.

Kouluttajina toimivat psykologi, kouluttajapsykoterapeutti VET Juhani Laakso ja psykologi, kouluttajapsykoterapeutti VET Juha-Pekka Airo.

Täydennyskoulutuksen hinta on   320,-  2 päivän jaksolta ja   168,- yhdeltä päivältä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Kurssisihteeri Kirsi Salopää integrum@netti.fi ja 02 2516596.

 

 

 

 

 

 

Ilmoittaudu tästä