Kehityksellisesti varhaiseen kiintymykseen rakentuneiden sisäisten mallien tunnistamiseen ja muuntamiseen perustuvat työskentelytavat. Elämänhistoriallisen tiedon aktivointi narratiivisesti, mielikuvatekniikoilla, haastattelun ja skeemainventaatioiden avulla. Tunnelukkojen käsittely aineistonkeruun, uskomusten käsittelyn, kokemuksellisten tekniikoiden , käyttäytymistottumusten murtamisen ja vanhemmoimalla hoitosuhteessa. Jakso sisältää opetuskeskusteluja, demonstraatioita, videoesimerkkejä sekä kokemuksellisia harjoitteita, sekä kirjalliset opintoaineistot.

Ilmoittaudu tästä