Skeematerapian uusimmat innovaatiot: Kontekstuaalinen skeematerapia.

Lauantaisarja etäyhteyden kautta 2.3.2024., 6.4.2024 ja 27.4.2024. n>

Sisältää laajan opintoaineiston ja skeemamooditerapiassa käytettävät apuvälineet.

Skeematerapia on tehokkaaksi todettu integratiivinen hoitomuoto, jossa yhdistetään elementtejä kognitiivisesta, käyttäytymisterapeuttisesta ja psykodynaamisesta viitekehyksestä. Sitä sovelletaan erityisesti pitkäkestoisten ongelmien kuten persoonallisuushäiriöiden sekä kroonisen masennuksen hoidossa ja sovellusala on jatkuvasti laajentunut..

Kontekstuaalisissa, ns. kolmannen aallon, kognitiivisissa terapioissa korostuu suhteemme sisäisiin kokemuksiimme eikä pyrkimys muuttaa kokemustamme. Fokus on sisältöjen lisäksi kontekstissa ja vaikutuksissa. Kontekstuaalisten elementtien integroiminen skeematerapiaan merkitsee lähestymistapana sitä, että skeemoja ja moodeja tarkastellaan tilanne-/olosuhdesidonnaisesti sopeutumista ja tarpeiden tyydyttymistä haittaavina tai edistävinä. Tietoisuus moodeista ja niiden vaikutuksesta toimii keskeisenä tekniikkana muutoksessa.

Koulutuksessa tarkastellaan ja harjoitellaan tekniikoita, jotka yhdistävät skeematerapian lähestymistapa hyväksymis- ja arvosuuntaisiin, myötätuntosuuntaisiin ja funktionaalis-analyyttisiin työtapoihin sekä tietoisen läsnäolon harjoitteisiin. Keskiössä ovat kokemukselliset ja dialogiset tekniikat, jotka perustuvat uusimpaan tutkimustietoon emootionaalisista prosesseista. Konstekstuaalinen työskentely auttaa muuttamaan skeemoihin liittyviä haitallisia toimintayllykkeitä ja tapoja ja suuntautumaan omien arvojen mukaiseen toimintaan.

Täydennyskoulutuksen hinta on   495,-  3 päivän jaksolta ja 178,- yhdeltä päivältä sisältäen runsaan oheismateriaalin ja terapian apuvälineet. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Kurssisihteeri Kirsi Salopää integrum@netti.fi ja 02 2516596.

 

 

 

 

 

 

Ilmoittaudu tästä