Opintopäivä etänä la 18.5.2025 klo 10-16.30

Kouluttaja: Kouluttajapsykoterapeutti Juhani Laakso, Integrum-instituutti

Pakko-oireinen häiriö (OCD) on neljänneksi yleisin mielenterveyden ongelma pelkotilojen, päihdesairauksien ja depression jälkeen. Se aiheuttaa usein suurta kärsimystä potilaalle ja hänen lähiomaisilleen ja miltei puolet potilaista kärsii alentuneesta työ- ja toimintakyvystä.

Pakko-oireisen häiriön hoito on haasteellista eikä se useinkaan korjaudu tavanomaisella keskusteluterapialla. Opintopäivä perehdyttää monimuotoisiin, integroituihin hoitomenetelmiin, jotka vaikuttavat kognitiivisiin ja metakognitiivisiin, emotionaalisiin ja toiminnallisiin prosesseihin, ja joiden tuloksellisuudesta on dokumentoitua näyttöä.

Jakso sisältää (video-)demonstraatioita, toiminnallisia ja kokemuksellisia harjoitteita, terapiassa käytettäviä apuvälineitä ja välitehtäviä sekä luento- ja keskustelujaksoja. Terapiassa käytettävät tehtävälomakkeet ja harjoitteet sisältyvät kirjalliseen oheismateriaaliin.

Keskeisiä teemoja ovat mm.

 • Pakko-oireisuuden tunnistuminen potilaalle ja oiretietoisuuden lisääminen
 • Sitoutumisen ja muutosvalmiuden lisääminen
 • Hoitosuhteen erityispiirteet ja terapeuttinen tyyli
 • Keskeisten kohdeoireiden valinta ja käsitteellistäminen
 • Uhkamielikuvien esillesaaminen ketjutetun haastattelun tekniikoilla
 • Havaitsijaposition vahvistaminen kokemuksellisilla harjoitteilla
 • Ahdistuksen kohtaamisen, sietämisen ja hyväksymisen harjoitteet
 • Toistavan ajattelun käsittely metakognitiivisin keinoin
 • Tarkkaavuutta uudelleen suuntaavat tekniikat
 • Haavoittuvuuden ja ankaruuden mallien muovaaminen
 • Narratiivinen ja mielikuvapohjainen altistus
 • Reaktionestoharjoittelu arkielämän tilanteissa ja sen ohjaaminen etäyhteydellä
 • Edistymisen arvioinnissa käytettävät mittarit

Opintopäivästä saa todistuksen.

Jakson hinta sisältäen kirjallisen materiaalipaketin on 175,- e.

Ilmoittaudu kurssisihteeri Kirsi Salopäälle, sähköposti: integrum@netti.fi tai 02 2516596.

Lisätietoa Juhani Laaksolta, sähköposti: juhafinn@gmail.comTervetuloa!