Turussa , Oulussa ja Helsingissä keväällä 2020

Kognitiivisen terapian kolmanteen aaltoon kuuluva Compassion-Focused Therapy muuttaa aivojen tunnejärjestelmiä vähentäen uhan ja tarpeettoman kiihokkeisuuden kokemuksia ja lisäten turvallisen läsnäolon tunnekokemuksia. Koulutuspäivä sisältää kokemuksellisia harjoitteita, opetus- ja keskustelujaksoja ja laajan suomenkielisen kurssimateriaalin.