Turussa, Oulussa ja Helsingissä keväällä 2022 toteutuu etäyhteyden kautta.

.Kognitiivinen malli tunteiden ja toiminnan säätelystä ja siihen perehdyttäminen terapiassa. Vaikeiden tunteiden kohtaamisen, tunnistamisen ja validoimisen tekniikat. Itsehavainnoinnin ja itse-erittelyn perustaidot.  Uuden suhteen kehittäminen häiritseviin ajatuksiin ja eriyttämisen taidon harjoittelu. Työpajapäivä sisältää luentojaksoja ja demonstraatioita, kokemuksellisia harjoitteita ja video-esimerkkejä, sekä kirjallisen aineiston. Ilmoittaudu kurssisihteeri Kirsi Salopäälle integrum@netti.fi tai 02 2516596.