Tapausjäsennyksen rakentaminen lyhytterapiassa ja psykoterapiassa. Jakso esittelee aineiston keräämistä ja koostamista sekä erilaisia esittämistapoja kuten proosamuotoista kirjettä ja piirrosmuotoista diagrammatekniikka. Tapausesimerkkejä, harjoitteita, videoesimerkkejä ja opetusjaksoja. Jakso sisältää kirjallisen opetusaineiston. Ilmoittaudu kurssisihteeri Kirsi Salopäälle, integrum@netti.fi tai 02 2516596.