Mindfulness- ohjaajan opinto-ohjelma

Täydennä osaamista tietoisuustaitoihin pohjaavilla työskentelytavoilla

Tietoisuustaidon harjoittelua ryhmässä

Oikeus hakea Master –tasoiseen ohjaajakoulutukseen

Lähiopiskelupäiviä 12

Helsingissä, Oulussa ja Turussa.
Jatkuva haku. Lähetä ennakkoilmoittautuminen tästä. Paikkoja rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tietoisuustaidot (MBCT) ovat kognitiotieteeseen ja –terapiaan rakentuva tunne- ja toimintatottumusten säätelyä edistävä hoitosuuntaus, jonka tuloksellisuudesta on tieteelliseen dokumentaatioon perustuvaa näyttöä mm. uusiutuvan masennuksen estohoitona sekä stressin ja uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimissairauksien ja tunne-elämän epävakaisuuden hoidon osana. Tietoisuustaidot kehittävät metakognitiivista taitoa löytää sellainen tapa olla suhteessa kehon ja mielen reaktioihin, joka vähentää tarpeetonta kuormittuneisuutta ja koettua emotionaalista kärsimystä.

Tietoisuustaitopohjaisia menetelmiä on mahdollista soveltaa monissa psykoterapeuttisissa viitekehyksissä (mm. psykodynaaminen, kognitiivinen, ratkaisukeskeinen tai psykofyysinen psykoterapia). Tietoisuustaidot yhdistävät uusimpia kognitiivisen terapian suuntauksia, kuten dialektista käyttäytymisterapiaa (DKT) ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (HOT). Tietoisuustaidot edistävät sekä mielen toimintojen ymmärrystä (mentalisaatiota) että toiminnan ohjausta omien elämänarvojen suuntaisesti.

Opinto-ohjelma on suunnattu mm. terveydenhoidon ammattihenkilöille, psykoterapeuteille ja muille kiinnostuneille, jotka haluavat täydentää osaamistaan tietoisuustaitoihin pohjaavilla työskentelytavoilla ja hankkia mindfulness- pohjaisten menetelmien erityispätevyyden..

Opintokokonaisuus sisältää omakohtaista tietoisuustaidon harjoittelua ryhmässä ja omatoimisesti, oman tietoisuustaidon reflektointia, tietopohjan kokoamista lukemistojen ja verkko-opetuksen muodossa sekä työtapojen demonstraatioita ja teoriaopetusta lähiopiskeluna. Lähiopiskelupäiviä on kahden lukukauden aikana yhteensä 12 (kognitiivisen terapian perusopinnot suorittaneille 6 päivää). Lähiopetus toteutetaan Helsingissä, Oulussa ja Turussa.

Perusjakso antaa valmiuksia soveltaa joitakin tietoisuustaidon elementtejä omassa potilas- tai asiakastyössä ja hoidollisen vuorovaikutuksen ohjauksessa. Jakso antaa oikeuden hakea Master –tasoiseen ohjaajakoulutukseen (12 lähijaksoa). Ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia tietoisuustaitopohjaisen ryhmäterapian ohjaajana.

Ohjelman hinta sisältää oman harjoittelun ohjauksen, jaettavat kurssimateriaalit ja verkko-opetuksen sekä työpajapäivät. Jakson hinta on   965,- e/lukukausi, yht. 1930,- vuosi (ALV 0 %)  Lukukausimaksut voi suorittaa useammassa erässä.

Kysy lisää kurssisihteeri Kirsi Salopäältä, puh. 02-2516 596 tai e-mail: integrum@netti.fi tai pääkouluttaja Juhani Laaksolta, puh. 040 824156, sähköposti: juhafinn@gmail.com. Opintopaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

TÄYTÄ SÄHKÖINEN HAKUKAAVAKE TÄSTÄ.
Printtaa esite: Tietoisuustaidot terapian ja itsehoidon apuvälineenä